Management Staff

Sr. No.

Name

Father /Spouse Name

Designation

Residential Address

Contact No.

1

Mrs. Shanti Balhara

Lt.Dr. Vijay Pal

Member Secretary

Delhi Gate, Jhajjar

9992091307

2

Mrs. Santosh Yadav

Sh. Satyavir Singh

Member Teacher

Dev Colony, Jhajjar

9728059275

3

Mrs. Santosh Beniwal

Sh. Ajmer Singh 

Member Teacher

Near OBC, Jhajjar

9315893128

4

Dr. Sanjay Kumar

Sh. Mandroop

Member Parents

Chhara Chungi, Jhajjar

9466461288

5

Sh.JogiRam

Sh. Hoshiyar Singh

Member Parents

Chhawani, W.N. 16 Jhajjar

9050237979

6

Sh. R.K. Madan

Sh. Ladha Ram

Member Educationist

Beri Gate, Jhajjar

01251-253170

7

Mr. Randeep Singh

Sh. Padam Singh

Member Educationist

Kaimalgarg Jhajjar

9416851515

8

Mr. Madan Singh

Sh. Ishwar Singh

Member

Badli Road , Jhajjar

9215000269

9

Rao Udey Bhan

Sh. Neki Ram

Member

Arya Nagar, Jhajjar

9416271079

10

Dr. Sanjay Kumar

Dr. L.N. Gope

Member Educationist

Staff Colony K.V, Jhajjar

01251-252046

11

Sh. S.R. Rohilla

Sh. Jai Lal

Member Educationist

Rohtak

9215550495